digiweten logo
  • Start
  • Kennis
  • Microsoft Office 365
  • Voor Office 365 Beheerders

Voor Office 365 Beheerders

De artikelen in deze categorie zijn voor wat geavanceerdere werkzaamheden in Office 365. Sitebeheerder en Office 365 Admins of functioneel beheerders. Ik wil echter iedereen aanmoedigen om er kennis van te nemen als je de interesse hebt. Mocht je het zelf niet uit willen/kunnen voeren is het goed om kennis van de mogelijkheden te krijgen. Je kan zo de vraag beter formuleren wat je nodig hebt. Anderen kunnen je dan helpen om je wensen te realiseren. Een goed ge├»nformeerde vraag stellen is immers het belangrijkste van het automatiseren. 


 

List download as Template not an option SharePoint Online

I have noticed that if you like to download a SharePoint list or library as a template this option is not availiable. After seaching for a sollution i found out that you need to make a adjustment to the site settings. The quickist way is with Powershell. This is a per Site setting.

Set-SPOsite  -DenyAddAndCustomizePages 0

You can also change the setting for the whole tenant. More information from Microsoft